Not known Factual Statements About МЕРКЕЛМного често писаните закони на дадена държава се променят под натиска на обществото, така че да не влизат в противоречие с неписаните закони, с вътрешното чувство за справедливост, трупано и предавано през поколенията. Мога уверено да твърдя, че голяма част от обществото не познава и не се ръководи в оценката си за събитията от друго, освен от десетте божи заповеди.

Днес, когато нашата собственост е достатъчно закриляна, ние по-лесно можем да живеем без пари, отколкото без бедни, защото кой щеше да работи (в такъв случай)? Разбира се, в наш интерес е да закриляме от гладна смърт работниците, които са ни необходими, но те не бива да получават нищо, което може и си заслужава да бъде спестено. Единствената възможност за тях да се издигнат над жалкото си положение би било необикновено трудолюбие и недояждане, но това едва ли е постижимо. Нашият интерес изисква по-голямата част от бедните никога да не стоят без работа, дори да работят на две или три места и, въпреки това, винаги изцяло да изразходват това, което получават.

Комисията за защита от дискриминация излезе със специално изявление относно възможността и правилата за наемане на правителствения Еърбъс от частни лица, било то юридически или физически.

– Г-н Фридман, вашият анализ за ситуацията в България потресе голяма част от прочелите го.

Учените от Националното географско дружество са достигнали след задълбочени изследвания до изненадващия извод, че най-древни измежду всички нации, населяващи в момента Земята, са българите. Откритията, които въпросните учени направили по-време на своите проучвания, са потресаващи. Според тях българите са построили шест от седемте чудеса на света – изключение прави само Великата китайска стена, но тя е била построена за защита от българите. Всички египетски фараони са били българи, както и Александър Македонски, Наполеон, Юлий Цезар, Ханибал, Аристотел, Сократ, Соломон и Исус Христос, а сега и Дилма Русеф.

Има и допълнителни икономически ползи за земеделието там, където се добива шистов газ, понеже поради гореспоменатото обогатяване на почвата изкуственото торене става излишно, а продукцията, както казахме, автоматично придобива статута на био-продукт, което ще направи вашите земеделски продукти търсени и добре заплатени на световната аграрна борса.

Забелязали ли сте, че всеки опит да се превърнете в сплотен колектив, бива блокиран и потъпкван моментално? Че всеки, който познава правата си и се опитва да ги защитава, става жертва на чувството на безнаказаност у тези грабители и бива на часа изхвърлен на улицата? Че във вашата фирма законите в държавата не важат? Че всеки опит, всяка отронена дума за синдикат, стачки, протести, биват смазани най-брутално и безскрупулно? Откъде идват печалбите на вашите капиталистически господари, ако вие работите толкова лошо и некачествено, колкото те се опитват да ви втълпят?

След това прочувствено слово, прекият репортаж прекъсна. Миро и Люба се съвкупиха образувайки наново Миролюба и сега остава само да чакаме тя да ни дари с обещаният ни Спасител.

This is often accomplished with the civil unions, which even attract up totally new ideologies. At some time I used to be on that World, the basis on the eco- fundamentalism was being worked out and it absolutely was this social system that was envisioned to become voted for. This could have Price tag me at the very least 4 decades getting anchored in the world, until the following elections, as there was the potential of banning spaceship flights due to pollution and problems they cause for the atmosphere.

Защо няма закон за фалита на физическото лице? Защо държавата, която е обществено образование, служи на различни бизнес структури и дава милиарди за тяхното подпомагане и спасение, а отделният човек и обществото превръща в роби

Те терористите не вкарват контрабандно алкохол и цигари, нито пък участват в пласирането им на дребно по градове и паланки. Те терористите дори не участват в корупционни схеми, не си строят хотели по морето и палати в Бояна, не си купуват имоти на Ривиерата и не внасят лобистки закони. Как да ги разпознаеме, та те са незабележими?

Самото метро ще бъде удължено до сметището, за да се улесни достъпът на уличните кучета до това богато на хранителни отпадъци място.

Следвайте идеите не хората. Бъдете готови на саможертва в името на бъдещето на децата ви, в името на нормален и достоен живот за вас, семейството ви, вашите родители и обществото като цяло. Няма по-велико чувство here от това, изпълващо гърдите на бореца за социална справедливост, няма друго, което да ви кара да се чувствате истински свободен, мислещ човек, както борбата за общото благо, и няма по-зла участ от тази всеки ден да се чувствате роби, експлоатирани, ограбени, подтиснати, обзети от страх и апатия. Събудете се! Вие сте народ – не мърша.

Днес, обаче, това поколение е подложено на небивали атаки, които да ангажират свободното му време, да го контролират, да му дадат насока, така че да не остане време за занимания като гореописаните. Целта, разбира се, е контролът върху развитието на събитията в световен мащаб да не се изплъзва от ръцете на заинтересованите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *